Prazna
Priručnik za uokvirivača obuhvaća seriju članaka koji se odnose na obradu okvira i na razne aspekte uokvirivačke djelatnosti.
Za onoga tko želi saznati nešto više o tehničkim aspektima veoma su korisni video koji detaljno prikazuju upotrebu sprava i tehnike obrađivanja.
 
Priručnik je u stalnom razvoju. Savjeti i prijedlozi uokvirivača su veoma korisni za doprinos poboljšanju priručnika.

 

Za otvaranje sadržaja kliknuti na jednu od tema. 

 

Letvice

Razni članci koji opisuju različite vrste drva letvica i razne probleme vezane za letvice.

 

Obrada okvira

Ovaj dio priručnika obuhvaća različite faze obrade okvira.

 

Upravljanje trgovinom

Izbor članaka koji se odnose na neke aspekte upravljanja trgovinom za uokvirivanje slika.

 

Strojevi i oprema

Ovaj se dio priručnika odnosi na strojeve koji se koriste u radnji za uokvirivanje slika.
Za opremu koja se koristi za obradu okvira postoji također serija videa koji se mogu vidjeti na ovom sajtu. 

 

Odnos sa kupcima

Različite situacije i razni problemi koji se javljaju kad se uokvirivač nađe ispred kupca. 

 

Likovna umjetnost

Radi se o člancima koji se odnose isključivo na likovnu umjetnost, a ne na obradu okvira. 

 

Pitanja i odgovori

Ovo poglavlje sadrži pitanja uokvirivača i relativni odgovori naših stručnjaka.
Pitanja i odgovori su klasificirani prema temi za jednostavnije konzultiranje. 

 

Trikovi zanata

Radi se o sitnim smicalicama koji su plod dugogodišnjeg iskustva. 
U sastavljanju članaka sudjelovali su tehničari Rinaldina i uokvirivači.
Svaki uokvirivač može pridonijeti vlastitim savjetima.

 

Posebni okviri

Radi se o primjerima posebnih originalnih okvira. Mogu poslužiti kao savjet ili prijedlog.

 

*** - *** - *** - ***