Priručnik za uokvirivača

Letvice

Obrada okvira

Organizacija trgovine

Strojevi i oprema

Likovna umjetnost

Pitanja i odgovori

Trikovi zanata

Posebni okviri


Natrag

Odnos sa kupcima

 

 

Za čitanje članka kliknuti na naslov.

 

Anketa: uokvirivač i kupac
Prema nedavnoj anketi samo 30% uokvirivača traži akontaciju od kupaca. Cilj ankete je bio ponašanje uokvirivača ispred kupca u trenutku primanja slike.

 

Želite li platiti odmah ili ćete ostaviti akontaciju?  
Zašto toliko zbunjenosti u traženju akontacije? Akontacija rješava mnoge probleme, a može biti korisna i za kupca.

 

Htio bih smanjiti okvir
Kupac želi uštedjeti, ali se za uokvirivača nikada ne radi o dobrom poslu.

 

Isporuka slike  
Isporuka slike je veoma važna jer u tom trenutku kupac odlučuje da li će i dalje ostati naš kupac. Dakle, ovoj fazi prodaje potrebno je posvetiti mnogo pažnje.