Prazna košarica

Letvice za okvire, materijal i oprema za uokvirivanje.