Prazna

Letvice za okvire, materijal i oprema za uokvirivanje.

Od 6. do 9. listopada bit ćemo prisutni na FAMAART u Bologni - Stand D18 - E19