Prazna košarica
         Adresa
Via Meucci 40 - 37036 - San Martino Buon Albergo (Verona - Italija)
 

Prodaja u Italiji Mail

Sjeverna
Italija

 

Serena
Simili
[email protected]
Emilija
Toskana
  Alessandra Rinaldin [email protected]
Središnja Italija
Južna Italija
  Anna Manduca [email protected]
Tehničke
informacije
  Daniele
Bitiusca
[email protected]
Administracija   Silvia Rinaldin [email protected]
Vlasnik   Giorgio Rinaldin [email protected]
Telefon - Fax - Mail
Telefon 045.991622  -  Fax 045.990960  -  Mail  [email protected]
Prefiks za pozive iz inozemstva: 0039

Prodaja u inozemstvu Mail
Hrvatski i
srpski jezik
  Diana
Kucic
[email protected]

Francuski i
engleski jezik

  Silvia
Pattanaro
[email protected]

Njemački i
španjolski jezik

  Anna
Manduca
[email protected]
Ruski
jezik
  Alexandr Ochinciuc [email protected]
Rumunjski
jezik
  Simona Bitiusca [email protected]
*** - *** - *** - ***