Prazna košarica

Težina

Neto težina je teoretska težina za metar letvice.
Bruto težina je teoretska težina koja obuhvaća također težinu tare odnosno postotak težine kartonske kutije koja se koristi za otpremu letvica.
Razlika između neto i bruto težine obično je od 7%. Za meka drva (kao ayous) je otprilike od 8%, a za tvrda drva (kao ramin) je otprilike od 5%. Za drva srednje tvrdoće (kao bor i jela) je otprilike oko 7%.

 

Volumen

Neto volumen je teoretski volumen za metar letvice.
Bruto volumen je teoretski volumen za metar letvice koji, osim neto volumena, obuhvaća i postotak volumena koji ovisi o kartonskoj kutiji koja se koristi za pakiranje i otpremu letvica.
Na stranici gdje je prikazan sadržaj kupovnih kolica, naznačeni su također teoretska bruto težina kao i teoretski bruto volumen robe.

 

Prijevozni troškovi

Za prijevoz u fakturi se tereti fiksni iznos prema slijedećoj shemi:
Za Evropu:
€ 35 - Francuska, Njemačka, Austrija
€ 37 - Belgija, Nizozemska, Danska, Luksemburg
€ 40 - Slovenija, Španjolska, Mađarska, Finska
€ 55 - Češka Republika, Švedska, Portugal
€ 70 - Hrvatska, Rumunjska, Poljska, Slovačka, Bugarska
€ 80 - Grčka, Irska, Korzika
€ 90 - Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Kosovo
€ 100 - Velika Britanija, Švicarska
€ 110 - Island, Litva, Estonija, Latvija
€ 130 - Norveška

Za otoke, stare gradove i teško dostupna mjesta obračunava se dodatna tarifa od € 6.
Treba napomenuti da, ako je ukupni iznos narudžbe ispod minimuma, predviđeni je dodatak od € 8 za administrativne troškove. Minimalni iznos narudžbe je 50 euro za Italiju, 100 euro za države EZ, 200 euro za države izvan EZ.
Ako unesete narudžbu direktno sa sajta, obračun prijevoznih troškova je veoma detaljan.

 

 

 

*** - *** - *** - ***