Prazna košarica

Što je Chop Service

Chop Service (izgovor: Čop servis, što se može prevesti kao "usluga rezanja") se sastoji u isporuci već odrezanih letvica na 45° u željenoj dimenziji.
Ova usluga je veoma rasprostranjena u SAD i u nekim evropskim zemljama.
Prednosti Chop Service-a:
- Mogućnost izlaganja širokog izbora uzoraka letvica bez potrebe stvaranja zaliha.
- Smanjenje investiranog kapitala za zalihe letvica i za nabavu sprava za rezanje letvica.
- Mogućnost procjene dopadanja letvice prije nabave veće količine.
- Manje prostora za uskladištenje i za radnju.
- Ukidanje škarta i otpadaka letvica.
Jedno od rješenja može biti držati na skladištu samo letvice koje se redovito koriste, a Chop Service koristiti za one koje se rijeđe upotrebljavaju i koje su skuplje.

Koliko košta Chop Service?
Cijena Chop Service-a dobiva se povećanjem cijene letvice po metru za 80% (odnosno množenjem cijene letvice po metru sa 1,80) i zatim rezultat pomnožiti sa vanjskim opsegom okvira.
Vanjski opseg, kao što je svim uokvirivačima poznato, dobiva se zbrojem unutarnjeg opsega plus 8 puta širina letvice. Pogledajmo na jednom primjeru okvira 30x40 cm (unutarnja mjera) sa letvicom 30NOCE koja stoji € 2,50 po metru, a široka je 30 milimetara (odnosno 3 cm).
Vanjski opseg okvira dobiva se na slijedeći način:
(cm 30 + 40) x 2 + (cm 3 x 8) = cm 140 + cm 24 = cm 164 odnosno 1,64 metara
Cijena za Chop Service (odnosno isporuka 4 komada odrezanih na 45°) je dakle:
(Cijena letvica po metru € 2,50 x 1,80) x Vanjski opseg od 1,64 m = € 2,50 x 1,80 x 1,64 = € 7,38 (zaokruženo na € 7,4).

Višak milimetara
Kad se govori o okviru 30x40 cm misli se na unutarnju dimenziju okvira gdje treba umetnuti staklo 30x40 cm. Okvir, dakle, mora biti malo veći od stakla (odnosno slike). Stoga će uokvirivač odrezati okvir u dimenziji od 30,2 x 40,2 cm.
Da bi se izbjegli nesporazumi prilikom naručivanja potrebno je, u odgovarajuće polje, naznačiti milimetre. Ukoliko se, na primjer, unese 2, firma Rinaldin će odrezati okvir 30,2 x 40,2. U protivnom, ukoliko se ne unese ništa, firma Rinaldin će odrezati okvir 30 x 40 cm točno bez dodatnih milimetara.

Za letvice u obliku slova "L" obračun je drugačiji
U tom slučaju, vanjski opseg okvira dobiva se zbrojem opsega slike koju treba uokviriti + 8 puta razmak između slike i okvira + širina letvice. Ali pažnja!! širina letvice je samo širina okomitog dijela L letvice, a ne ukupna širina letvice.
Vanjski opseg se zatim povećava za 80% i množi sa cijenom letvice po metru.

Spajanje okvira
Osim odrezanih dijelova okvira, moguće je naručiti i spajanje što se sastoji u spajanju 4 dijelova okvira i retuširanju kuteva.
Cijena spajanja sastoji se od fiksnog i jednog varijabilnog dijela.
Fiksni dio iznosi € 2 bez obzira na mjeru i vrstu upotrebljene letvice.
Međutim, varijabilni dio je proporcionalan vanjskom opsegu okvira i stoji 1 euro po metru vanjskog opsega.
U slučaju okvira 30x40 cm sa letvicom 30NOCE vidjeli smo da je vanjski opseg 1,64 metara i dakle cijena spajanja dobiva se na slijedeći način:
Fiksna cijena € 2 + (€ 1 x opseg 1,64) = € 2 + 1,64 = € 3,64.

Količinski popusti
Predviđeni su količinski popusti koji se automatski obračunavaju na količinu okvira izrađeni sa istom letvicom i iste dimenzije.
5 okvira popust 14%
10 okvira popust 20%
20 okvira popust 24%
50 okvira popust 28%
100 okvira popust 30%
Popusti se automatski obračunavaju iako nisu navedeni u narudžbi.

Ograničenje mjera
Preporučljivo je da se za okvire velikih dimenzija ne koriste pretanke letvice. Na primjer, za okvire 50x70 cm potrebno je koristiti letvice od barem 2 cm širine.
Maksimalna dimenzija za spojene okvire je od 60x80 cm radi ambalaže.

Sada možete probati
Pokušajte slobodno naručiti nekoliko okvira za uvježbavanje.
Prije svega potrebno je odabrati letvicu uobičajenim sistemom za naručivanje letvica.
Kad se pojavi odabrana letvica (zajedno sa ostalim letvicama istog modela) kliknuti na riječ "Chop" koja se nalazi na istoj crti letvice. Otvorit će se nova stranica sa svim neophodnim podacima i objašnjenjima.
Sada je dovoljno slijediti uputstva. Cijena se automatski mijenja prilikom svakog dodatka ili izmjene narudžbe.
Na taj se način mogu vršiti sve željene probe prije slanja narudžbe.
U slučaju nedoumica, slobodno nas nazovite (telefon 0039 045 991622).
*** - *** - *** - ***