Prazna
Oznaka Opis artikla Mjerna
jed.
Cijena
Količinski popusti Min.
kol.
Kol.
narudžbe
Kol. % Kol. % Kol. % Kol. %
25BIANCO

Letvica bor spojeni za pass - širina 25 mm - bijela bez ruba

Info              
mt 2,70 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
25BIANCORO

Letvica ayous spojeni za pass - širina 25 mm - bijela zlatni rub

Info              
mt 2,80 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
25BIANCOARG

Letvica bor spojeni za pass - širina 25 mm - bijela srebrni rub

Info              
mt 2,80 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
C25ZB

Kompletna serija kutnih uzoraka letvice 25 (3 kom)

Info
1,50 1
C25BIANCO

Kutni uzorak letvice 25BIANCO

Info
kom 0,50 1
C25BIANCORO

Kutni uzorak letvice 25BIANCORO

Info
kom 0,50 1
C25BIANCOARG

Kutni uzorak letvice 25BIANCOARG

Info
kom 0,50 1

*** - *** - *** - ***