Prazna košarica
Oznaka Opis artikla Mjerna
jed.
Cijena
Količinski popusti Min.
kol.
Kol.
narudžbe
Kol. % Kol. % Kol. % Kol. %
55BIANCO

Letvica bor lamelirani za pass - širina 55 mm - bijela bez ruba

Info              
mt 3,30 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
55BIANCORO

Letvica ayous za pass - širina 55 mm - bijela zlatni rub

Info              
mt 3,40 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
55BIANCOARG

Letvica ayous za pass - širina 55 mm - bijela srebrni rub

Info              
mt 3,40 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
55BEIGE

Letvica ayous za pass - širina 55 mm - krem bez ruba

Info              
mt 3,30 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
55BEIGEORO

Letvica bor spojeni za pass - širina 55 mm - krem zlatni rub

Info              
mt 3,40 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
55BEIGEARG

Letvica ayous za pass - širina 55 mm - krem srebrni rub

Info              
mt 3,40 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
C55Z

Kompletna serija kutnih uzoraka letvice 55 (6 uzoraka)

Info
3,00 1
C55BIANCO

Kutni uzorak letvice 55BIANCO

Info
kom 0,50 1
C55BIANCORO

Kutni uzorak letvice 55BIANCORO

Info
kom 0,50 1
C55BIANCOARG

Kutni uzorak letvice 55BIANCOARG

Info
kom 0,50 1
C55BEIGE

Kutni uzorak letvice 55BEIGE

Info
kom 0,50 1
C55BEIGEORO

Kutni uzorak letvice 55BEIGEORO

Info
kom 0,50 1
C55BEIGEARG

Kutni uzorak letvice 55BEIGEARG

Info
kom 0,50 1

*** - *** - *** - ***