Prazna košarica
Oznaka Opis artikla Mjerna
jed.
Cijena
Količinski popusti Min.
kol.
Kol.
narudžbe
Kol. % Kol. % Kol. % Kol. %
45BIANCO

Letvica bor spojeni za pass - širina 45 mm - bijela bez ruba

Info              
mt 3,20 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
45BIANCORO

Letvica bor spojeni za pass - širina 45 mm - bijela zlatni rub

Info              
mt 3,30 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
45BEIGE

Letvica ayous za pass - širina 45 mm - krem bez ruba

Info              
mt 3,20 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
45BEIGEORO

Letvica bor spojeni za pass - širina 45 mm - krem zlatni rub

Info              
mt 3,30 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
45BEIGEARG

Letvica ayous za pass - širina 45 mm - krem srebrni rub

Info              
mt 3,30 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
C45ZC

Kompletna serija kutnih uzoraka letvice 45 (6 uzoraka)

Info
3,00 1
C45BIANCO

Kutni uzorak letvice 45BIANCO

Info
kom 0,50 1
C45BIANCORO

Kutni uzorak letvice 45BIANCORO

Info
kom 0,50 1
C45BEIGE

Kutni uzorak letvice 45BEIGE

Info
kom 0,50 1
C45BEIGEORO

Kutni uzorak letvice 45BEIGEORO

Info
kom 0,50 1
C45BEIGEARG

Kutni uzorak letvice 45BEIGEARG

Info
kom 0,50 1

*** - *** - *** - ***