Prazna
Oznaka Opis artikla Mjerna
jed.
Cijena
Količinski popusti Min.
kol.
Kol.
narudžbe
Kol. % Kol. % Kol. % Kol. %
31PANNA

Letvica bor spojeni za pass - šir.31 mm vis.10 - krem

Info              
mt 2,70 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
31PANNAORO

Letvica bor spojeni za pass - šir.31 mm vis.10 - krem

Info              
mt 2,80 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
31PANNARG

Letvica bor spojeni za pass - šir.31 mm vis.10 - krem srebrni ru

Info              
mt 2,80 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
C50ZC

Kompletna serija kutnih uzoraka letvice 31 (3 kom)

Info
1,50 1
C31PANNA

Kutni uzorak letvice 31PANNA

Info
kom 0,50 1
C31PANNAORO

Kutni uzorak letvice 31PANNAORO

Info
kom 0,50 1
C31PANNARG

Kutni uzorak letvice 31PANNARG

Info
kom 0,50 1

*** - *** - *** - ***