Prazna košarica
Oznaka Opis artikla Mjerna
jed.
Cijena
Količinski popusti Min.
kol.
Kol.
narudžbe
Kol. % Kol. % Kol. % Kol. %
115NOCE

Letvica kotò širina 15 mm - smeđa

Info              
mt 2,20 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
115NO

Letvica ayous širina 15 mm - smeđa sa zlatnim rubom

Info              
mt 2,30 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
232NAO

Letvica bor spojeni šir.13 mm - starinsko smeđa zlatni rub

Info              
mt 1,70 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
232NOCEARG

Letvica bor spojeni šir.13 mm - starinsko smeđa srebrni rub

Info              
mt 1,70 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
151NOCE

Letvica ayous širina 15 mm - starinsko smeđa

Info              
mt 1,70 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
C151ZB

Kompletna serija kutnih uzoraka letvice 115-151-232 (5 uzoraka)

Info
2,50 1
C115NOCE

Kutni uzorak letvice 115NOCE

Info
kom 0,50 1
C115NO

Kutni uzorak letvice 115NO

Info
kom 0,50 1
C232NAO

Kutni uzorak letvice 232NAO

Info
kom 0,50 1
C232NOCEARG

Kutni uzorak letvice 232NOCEARG

Info
kom 0,50 1
C151NOCE

Kutni uzorak letvice 151NOCE

Info
kom 0,50 1

*** - *** - *** - ***