Prazna
Oznaka Opis artikla Mjerna
jed.
Cijena
Količinski popusti Min.
kol.
Kol.
narudžbe
Kol. % Kol. % Kol. % Kol. %
35BIANCO

Letvica bor spojeni za pass - širina 35 mm - bijela bez ruba

Info              
mt 3,10 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
35BIANCORO

Letvica ayous za pass - širina 35 mm - bijela zlatni rub

Info              
mt 3,20 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
35BIANCOARG

Letvica ayous za pass - širina 35 mm - bijela srebrni rub

Info              
mt 3,20 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
35BEIGE

Letvica ayous za pass - širina 35 mm - krem bez ruba

Info              
mt 3,10 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
35BEIGEORO

Letvica ayous spojeni za pass - širina 35 mm - krem zlatni rub

Info              
mt 3,20 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
35BEIGEARG

Letvica ayous za pass - širina 35 mm - krem srebrni rub

Info              
mt 3,20 50 5% 100 10% 200 15% 400 18% 12
C35ZC

Kompletna serija kutnih uzoraka letvice 35 (6 kom)

Info
3,00 1
C35BIANCO

Kutni uzorak letvice 35BIANCO

Info
kom 0,50 1
C35BIANCORO

Kutni uzorak letvice 35BIANCORO

Info
kom 0,50 1
C35BIANCOARG

Kutni uzorak letvice 35BIANCOARG

Info
kom 0,50 1
C35BEIGE

Kutni uzorak letvice 35BEIGE

Info
kom 0,50 1
C35BEIGEORO

Kutni uzorak letvice 35BEIGEORO

Info
kom 0,50 1
C35BEIGEARG

Kutni uzorak letvice 35BEIGEARG

Info
kom 0,50 1

*** - *** - *** - ***