Prazna
Drvene ukrasne letvice: ovalne kuglice - širina 10 mm
Oznaka Opis artikla Mjerna
jed.
Cijena
Količinski popusti Min.
kol.
Kol.
narudžbe
Kol. % Kol. % Kol. % Kol. %
DF12

Drvene ukrasne letvice: ovalne kuglice - širina 10 mm

Info
mt 1,80 10
DF42

Drvene ukrasne letvice - širina 16 m

Info
mt 2,00 10
*** - *** - *** - ***