Prazna
Lak za postarivanje - 75 ml
Oznaka Opis artikla Mjerna
jed.
Cijena
Količinski popusti Min.
kol.
Kol.
narudžbe
Kol. % Kol. % Kol. % Kol. %
5261

Lak za postarivanje - 75 ml

Info
kom 7,20 6 10% 1
5262

Lak za postarivanje - 250 ml

Info
kom 17,00 6 10% 1
5265

Lak za postarivanje - 500 ml

Info
kom 27,20 6 10% 1
5271

Lak za pukotine - 75 ml

Info
kom 6,60 6 10% 1
5272

Lak za pukotine - 250 ml

Info
kom 13,00 6 10% 1
5275

Lak za pukotine - 500 ml

Info
kom 20,00 6 10% 1
5250

Anakrozin - 125 ml

Info
kom 6,80 6 10% 1
5252

Anakrozin - 250 ml

Info
kom 7,90 6 10% 1
5255

Anakrozin - 500 ml

Info
kom 11,40 6 10% 20 15% 100 25% 1
*** - *** - *** - ***