Prazna
Kistovi okrugli kunske dlake broj 0
Oznaka Opis artikla Mjerna
jed.
Cijena
Količinski popusti Min.
kol.
Kol.
narudžbe
Kol. % Kol. % Kol. % Kol. %
8990

Kistovi okrugli kunske dlake broj 0

Info
kom 3,70 6 15% 12 20% 1
8992

Kistovi okrugli kunske dlake broj 2

Info
kom 4,00 6 15% 12 20% 1
8994

Kistovi okrugli kunske dlake broj 4

Info
kom 4,30 6 15% 12 20% 1
8996

Kistovi okrugli kunske dlake broj 6

Info
kom 4,80 6 15% 12 20% 1
8998

Kistovi okrugli kunske dlake broj 8

Info
kom 6,00 6 15% 12 20% 1
89910

Kistovi okrugli kunske dlake broj 10

Info
kom 7,10 6 15% 12 20% 1
89916

Kistovi okrugli kunske dlake broj 16

Info
kom 11,50 6 15% 12 20% 1
89920

Kistovi okrugli kunske dlake broj 20

Info
kom 17,80 6 15% 12 20% 1
*** - *** - *** - ***