Prazna
Kartoni oplatnjeni savinutih rubova 10x15 cm
Oznaka Opis artikla Mjerna
jed.
Cijena
Količinski popusti Min.
kol.
Kol.
narudžbe
Kol. % Kol. % Kol. % Kol. %
CT10x15

Kartoni oplatnjeni savinutih rubova 10x15 cm

Info
kom 0,70 5 20% 20 30% 50 40% 100 48% 2
CT13x18

Kartoni oplatnjeni savinutih rubova 13x18 cm

Info
kom 0,85 5 20% 20 30% 50 40% 100 48% 2
CT18x24

Kartoni oplatnjeni savinutih rubova 18x24 cm

Info
kom 1,30 5 20% 20 30% 50 40% 100 48% 2
CT20x30

Kartoni oplatnjeni savinutih rubova 20x30 cm

Info
kom 1,65 5 20% 20 30% 50 40% 100 48% 2
CT24x30

Kartoni oplatnjeni savinutih rubova 24x30 cm

Info
kom 1,90 5 20% 20 30% 50 40% 100 48% 2
CT25x35

Kartoni oplatnjeni savinutih rubova 25x35 cm

Info
kom 2,25 5 20% 20 30% 50 40% 100 48% 2
CT30x40

Kartoni oplatnjeni savinutih rubova 30x40 cm

Info
kom 3,30 5 20% 20 30% 50 40% 100 48% 2
CT30x60

Kartoni oplatnjeni savinutih rubova 30x60 cm

Info
kom 3,50 5 20% 20 30% 50 40% 100 48% 2
CT35x50

Kartoni oplatnjeni savinutih rubova 35x50 cm

Info
kom 3,60 5 20% 20 30% 50 40% 100 48% 2
CT40x50

Kartoni oplatnjeni savinutih rubova 40x50 cm

Info
kom 4,90 5 20% 20 30% 50 40% 100 48% 2
CT40x60

Kartoni oplatnjeni savinutih rubova 40x60 cm

Info
kom 5,00 5 20% 20 30% 50 40% 100 48% 2
CT50x60

Kartoni oplatnjeni savinutih rubova 50x60 cm

Info
kom 5,50 5 20% 20 30% 50 40% 100 48% 2
CT50x70

Kartoni oplatnjeni savinutih rubova 50x70 cm

Info
kom 6,30 5 20% 20 30% 50 40% 100 48% 2
CT60x80

Kartoni oplatnjeni savinutih rubova 60x80 cm

Info
kom 11,00 5 20% 20 30% 50 40% 100 48% 2
*** - *** - *** - ***