Prazna
Platno mješani pamuk savinuti rubovi 70x70 cm
Oznaka Opis artikla Mjerna
jed.
Cijena
Količinski popusti Min.
kol.
Kol.
narudžbe
Kol. % Kol. % Kol. % Kol. %
T70x70

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 70x70 cm

Info
kom 12,00 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T13x18

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 13x18 cm

Info
kom 3,00 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T15x20

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 15x20 cm

Info
kom 3,00 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T18x24

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 18x24 cm

Info
kom 3,15 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T20x30

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 20x30 cm

Info
kom 3,40 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T24x30

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 24x30 cm

Info
kom 3,80 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T25x35

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 25x35 cm

Info
kom 4,20 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T30x40

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 30x40 cm

Info
kom 4,60 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T30x60

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 30x60 cm

Info
kom 5,70 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T35x45

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 35x45 cm

Info
kom 4,90 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T35x50

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 35x50 cm

Info
kom 5,40 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T40x50

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 40x50 cm

Info
kom 5,80 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T40x60

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 40x60 cm

Info
kom 6,50 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T40x80

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 40x80 cm

Info
kom 8,70 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T50x50

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 50x50 cm

Info
kom 6,50 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T50x60

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 50x60 cm

Info
kom 7,20 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T50x70

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 50x70 cm

Info
kom 8,00 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T50x100

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 50x100 cm

Info
kom 12,00 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T60x70

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 60x70 cm

Info
kom 9,50 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T60x80

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 60x80 cm

Info
kom 11,50 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T60x100

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 60x100 cm

Info
kom 13,50 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T60x120

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 60x120 cm

Info
kom 15,00 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T70x80

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 70x80 cm

Info
kom 13,00 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T70x100

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 70x100 cm

Info
kom 14,50 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T80x80

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 80x80 cm

Info
kom 16,00 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T80x90

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 80x90 cm

Info
kom 16,80 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T80x100

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 80x100 cm

Info
kom 19,00 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T80x120

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 80x120 cm

Info
kom 22,50 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T90x100

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 90x100 cm

Info
kom 19,30 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T90x120

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 90x120 cm

Info
kom 22,50 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T100x100

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 100x100 cm

Info
kom 22,50 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T100x120

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 100x120 cm

Info
kom 26,00 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T100x140

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 100x140 cm

Info
kom 29,00 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
T100x150

Platno mješani pamuk savinuti rubovi 100x150 cm

Info
kom 36,00 6 10% 12 15% 24 20% 48 23% 4
*** - *** - *** - ***