Prazna
Uljne boje Maimeri Classico 500 ml - 018 Titan bijela

Oznaka Opis artikla Mjerna
jed.
Cijena
Količinski popusti Min.
kol.
Kol.
narudžbe
Kol. % Kol. % Kol. % Kol. %
CML018 Uljne boje Maimeri Classico 500 ml - 018 Titan bijela Info kom 25,00 3 10% 6 15% 1
CML020 Uljne boje Maimeri Classico 500 ml - 020 Cink bijela Info kom 25,00 3 10% 6 15% 1
CML358 Uljne boje Maimeri Classico 500 ml - 358 Mjehur zelena Info kom 25,00 3 10% 6 15% 1
CML535 Uljne boje Maimeri Classico 500 ml - 535 Crna slonovača Info kom 25,00 3 10% 6 15% 1
*** - *** - *** - ***