Prazna
Uljne boje Maimeri Artisti 200 ml - 018 Titan bijela

Oznaka Opis artikla Mjerna
jed.
Cijena
Količinski popusti Min.
kol.
Kol.
narudžbe
Kol. % Kol. % Kol. % Kol. %
ARD018 Uljne boje Maimeri Artisti 200 ml - 018 Titan bijela Info kom 22,50 3 10% 6 15% 1
ARD024 Uljne boje Maimeri Artisti 200 ml - 024 Superbijela Info kom 22,50 3 10% 6 15% 1
ARL024 Uljne boje Maimeri Artisti 500 ml - 024 Superbijela Info kom 37,00 3 10% 6 15% 1
*** - *** - *** - ***