Prazna
Karton Corri-Cor 91x122 za sačuvano uokvirenje
Oznaka Opis artikla Mjerna
jed.
Cijena
Količinski popusti Min.
kol.
Kol.
narudžbe
Kol. % Kol. % Kol. % Kol. %
CC

Karton Corri-Cor 91x122 za sačuvano uokvirenje

Info
kom 5,30 10 10% 30 15% 100 20% 20
CCWR

Karton Corri-Cor 91x122 za sačuv.uokv. protiv vlage

Info
kom 5,80 10 10% 30 15% 100 20% 20
CCARC

Karton Corri-Cor 91x122 za sačuv.uokv. neobr.vlakna

Info
kom 6,80 10 10% 30 15% 100 20% 20
CCARCWR

Karton Corri-Cor 91x122 za sačuv.uokv. protiv vlage

Info
kom 7,40 10 10% 30 15% 100 20% 20
H249

Karton od drvene paste bijeli glatki 60x80 cm deblj.2,5 mm

Info
kom 3,00 10 15% 40 20% 100 25% 20
H250

Karton od drvene paste bijeli glatki 80x120 cm deblj.2,5 mm

Info
kom 5,90 10 15% 40 20% 100 25% 15
*** - *** - *** - ***