Prazna
Prečka za slijepe okvire serije LD - Dužina 30 cm
Oznaka Opis artikla Mjerna
jed.
Cijena
Količinski popusti Min.
kol.
Kol.
narudžbe
Kol. % Kol. % Kol. % Kol. %
LDT30

Prečka za slijepe okvire serije LD - Dužina 30 cm

Info
kom 0,80 10 15% 20 20% 40 25% 100 30% 1
LDT40

Prečka za slijepe okvire serije LD - Dužina 40 cm

Info
kom 1,05 10 15% 20 20% 40 25% 100 30% 1
LDT50

Prečka za slijepe okvire serije LD - Dužina 50 cm

Info
kom 1,30 10 15% 20 20% 40 25% 100 30% 1
LDT60

Prečka za slijepe okvire serije LD - Dužina 60 cm

Info
kom 1,55 10 15% 20 20% 40 25% 100 30% 1
LDT70

Prečka za slijepe okvire serije LD - Dužina 70 cm

Info
kom 1,80 10 15% 20 20% 40 25% 100 30% 1
LDT80

Prečka za slijepe okvire serije LD - Dužina 80 cm

Info
kom 2,10 10 15% 20 20% 40 25% 100 30% 1
LDT90

Prečka za slijepe okvire serije LD - Dužina 90 cm

Info
kom 2,35 10 15% 20 20% 40 25% 100 30% 1
LDT100

Prečka za slijepe okvire serije LD - Dužina 100 cm

Info
kom 2,60 10 15% 20 20% 40 25% 100 30% 1
LDT120

Prečka za slijepe okvire serije LD - Dužina 120 cm

Info
kom 3,20 10 15% 20 20% 40 25% 100 30% 1
*** - *** - *** - ***