Poleđine ovalne od radike 13x18 cm
  • Oznaka:

    SVR13x18

  • Poleđine ovalne od radike 13x18 cm

  • Neto težina: grama 73 -  Bruto težina: grama 80

Poleđine ovalne od radike 13x18 cm
Ovalne poleđine od ptičjeg javora imaju debljinu od otprilike 3 mm.
Šarnir je skriven.

Izbočenje naslona naspram poleđine je od 15 milimetara.
Ovo je izbočenje prikladno za okvire od otprilike 3 cm širine. Ukoliko je okvir širi od 3 cm, okvir će biti previše ukošen. U protivnom, ako je okvir uži od 3 cm, nagib se smanjuje.
Na primjer, ako je širina okvira 1 cm, nagib gotovo nestaje i okvir teži padanju prema naprijed. U tim slučajevima uokvirivač može smanjiti izbočenje naslona.
Ova radnja se može veoma lako izvesti pilom koja se koristi za rezanje letvica.

Poleđine ovalne od radike 13x18 cm