Kompletna serija kutnih uzoraka letvice 357 (2 uzoraka)
  • Oznaka:

    C357Z

  • Kompletna serija kutnih uzoraka letvice 357 (2 uzoraka)

  • Neto težina: grama 90 -  Bruto težina: grama 112

Kompletna serija kutnih uzoraka letvice 357 (2 uzoraka)
Kompletna serija kutnih uzoraka jednog modela letvice obuhvaća sve kutne uzorke jedne iste podgrupe letvica, odnosno skup letvica koje su prikazane na slici tehničke kartice.
Pogodnije je naručiti kompletan set uzoraka jednog modela letvice, umjesto da se unese pojedinačno svaki uzorak letvice.
Cijena kompletne serije odgovara zbroju cijena pojedinačnih uzoraka.

Kompletna serija kutnih uzoraka letvice 357 (2 uzoraka)