Podmazivač
  • Oznaka:

    3472

  • Podmazivač

  • Neto težina: grama 432 -  Bruto težina: grama 473

Podmazivač
Podmazivač se koristi za održavanje podmazanih cijevi u kojima teče tekućina koja se koristi za rad komponenti.
U sektoru uokvirivanja uglavnom se koristi za spajalice.
Ulazni otvor 1/4" (tj. mm 6,3)

Podmazivač