Attendre... Waiting... Attendere...

 
    
Da biste vidjeli kako pristaje okvir sa raznim slikama, kliknuti na jednu od slika. Za prazni okvir kliknuti na prazni pravokut.
     
Moguće je odabrati sliku iz kopjutera i vidjeti ju uokvirenu
Odabrati passepartout klikom na jednu od boja


Povećati ili smanjiti passepartout klikom na dugme

Odabrati ukrasni rub klikom na boju


Odabrati zlatni ili srebrni slip klikom na dugme


      Moguće je promijeniti okvir klikom na dugme sa oznakom.