Natrag

Koliko košta započeti?


Koliko košta započeti zanat uokvrivača? Koje su neophodne sprave? U članku koji slijedi nastojimo pružiti pomoć onima koji se žele upustiti u ovaj zanat sa nekoliko praktičnih primjera i savjeta.

Koliko košta otvoriti trgovinu okvirima? Odgovor nije jednostavan. Može ovisiti o dimenziji koju namjeravamo dati novoj aktivnosti ili o usmjerenju koji se želi primijeniti. Na primjer, galerija sa slikama ima različite instalacijske troškove od trgovine gdje je prvenstvena aktivnost uokvirenje. Osim toga, rad uokvirivača može biti zanatskog karaktera ili može poprimiti oblik serijske proizvodnje.
I na kraju, uokvirivačka aktivnost može započeti od nule, ili se može dodati već postojećoj sličnoj akivnosti. Na primjer, postojeća galerija slikama može odlučiti i uvesti uslugu uokvirivanja. Još jedan uobičajeni primjer je fotografska ili staklarska radnja koje žele proširiti aktivnost. Slučajevi mogu biti veoma različiti stoga je veoma teško odrediti instalacijske troškove koji mogu znatno varirati.
Stoga, da bi pojednostavili, iznijet ćemo dva slučaja:
1) Realizacija male radnje za onoga tko želi izrađivati okvire samo kao hobi
2) Otvaranje male trgovine okvirima

1° SLUČAJ: OKVIRI KAO HOBI

Kućna radinost se rasprostranjuje sve više i trgovine koje u prodaji imaju sprave i materijale za brikolaž postaju sve više. Uzmimo primjer onoga tko želi izraditi okvire za vlastite potrebe ili za prijatelje. U ovu kategoriju možemo uvrstiti i slikare koji odluče izraditi okvire za vlastite slike.

Prvi korak je rezanje 4 dijelova okvira na 45°.
Najjednostavniji i najjeftiniji sistem je nabaviti spravu koja olakšava rezanje na 45°. Rinaldin predlaže jednu spravu, ali na tržištu se mogu naći i drugi modeli. U zamjenu može se nabaviti jedna ručna pila, kao pila koju možete vidjeti u katalogu Rinaldin.

Attrezzo per tagliare aste

Sega manuale per hobby

Sprava za rezanje letvica na 45° ili 90° Ručna sprava za hobiste
oznaka 12060 - € 33 oznaka 12080 - € 79

Nakon rezanja bila bi veoma korisna brusilica koja služi za izgladiti i usavršiti rez na 45°, pogotovo ako se koristi pila slabe kvalitete. Rinaldin predlaže brusilicu F2002, koju proizvodi Logan

Logan F2002

Ručna brusilica "Logan F2002"
oznaka F2002 - € 180
Kliknuti ovdje za video

Najjednostavniji način za spajanje 4 dijelova okvira je upotreba ljepila i elastičnih gumica.
Što se tiče ljepila može se koristiti obično vinilsko ljepilo. Za elastične gumice mogu se odabrati kaučuk gumice ili lateks gumice.

Elastici

Elastične kaučuk gumice               Elastične lateks gumice

Za prelaz na profesionalnije sisteme spajanje okvira, Rinaldin predlaže izbor između 3 modela spajalica:

M4
Kit za početnike "PFK4" Spajalica "Studio Joiner"
Spajalica Minigraf "U200"
oznaka PFK4 - € 89 oznaka F3001 - € 195
oznaka U200 - € 1.150
Kliknuti ovdje za video Kliknuti ovdje za video Kliknuti ovdje za video

Rezanje letvice i spajanje 4 dijela okvira predstavljaju temeljne sprave za malu radnju.
Pogledajmo sada koje su sprave potrebne za ostale radnje kod izrade okvira.

Za rezanje stakla dovoljan je jedan rezač stakla i trokut za rezanje stakla. Cijena rezača stakla sa rezervoarom za ulje je otprilike 20 eura. Trokut za staklo od cm 110 stoji otprilike 38 eura.

Za rezanje kartona, kartončića, kartona za passepartout dovoljan je nožić od nekoliko eura.

Za unutarnji otvor passepartouta Rinaldin predlaže slijedeće Loganove sprave:
Sprava "Logan 301"
Sprava "Logan 350"
Dužina reza 73 cm - € 135
Dužina reza 81 cm - € 165
Kliknuti ovdje za video Kliknuti ovdje za video
Sprava "Logan 450"
Sprava "Logan 750"
Dužina reza 102 cm - € 270 Dužina reza 100 cm - € 450
Kliknuti ovdje za video Kliknuti ovdje za video

Za rezanje ovalnih passepartouta može se odabrati između dviju sprava: Fletcher "Oval/Circle" i "Logan201". Ova sprava, međutim, nije neophodna za hobiste.


Oval/circle
Logan 201
Sprava "Fletcher Oval/Circle"
Sprava "Logan 201"
€ 210
€ 60
Kliknuti ovdje za video Kliknuti ovdje za video

Za fiksiranje kartona iza okvira preporuča se ručni pištolj koji ispucava čavliće, kao što je F18 ili Frame Master koji ispucava strelice ili T225 koji ispucava pločice.

F18 FrameMaster T225
Ručni pištolj F18
Ručni pištolj Frame Master
Ručni pištolj T225
€ 81
€ 94
€ 29

I nadalje potrebne su sprave opće upotrebe kao što su klješta, škare, nožiči, nosači samoljepljivih traka itd.

Tagliavetri Trincetto DistributoreBanco
Rezač stakla Toyo Nož sa lomljivim sječivom Stolni nosač za samoljepljivu traku

Kao što smo mogli vidjeti, obračunati prosječnu cijenu za instaliranje male radnje okvirima za hobistiku nije jednostavno. Odnosno, izbor sprava može prilično utjecati na sveukupnu cijenu.
Pogledajmo dva primjera:

Radnja za hobistiku sa osrednjom opremom:

 

Ručna pila

    33

 

Brusilica Logan F2002

€  180

 

Spajalica Logan Studio Joiner

€  195

 

Pištolj F18

€    81

 

Rezač stakla

€    20

 

UKUPNO

€  509 + PDV

Radnja za hobistiku sa dobrom opremom:

 

Ručna pila

€       79

 

Brusilica Logan F2002

€     180

 

Spajalica Alfamacchine U200

€  1.150

 

Sprava "Logan 450" 102 cm

€     270

  Sprava za ovale Logan 201 €       60

 

Ručni pištolj F18

€       81

 

Rezač stakla Toyo

€       20

 

UKUPNO

€ 1.840 + PDV

2° SLUČAJ: MALA TRGOVINA OKVIRIMA

Prije svega treba kupiti spravu za rezanje letvica na 45° odnosno giljotinu ili cirkularnu pilu.
Izbor nije jednostvan. Prednost giljotine je da ne praši, ne buči, istovremeno reže lijevi i desni kut, rez je gotovo savršen.
Rinaldin predlaže giljotinu "Morso F", najpoznatiija i najrasprostranjenija giljotina širom svijeta.

Ghigliottina Morso F
Ghigliottina Morso "F"
oznaka 381F - € 2.500
Kliknuti ovdje za video

Prednost pile je da je rezanje debljih letvica jednostavnije i lakše pogotovo ako letvica ima "uvučeni" profil ili ako je drvo veoma mekano. Cijena giljotine je približno ekvivalentna cijeni pile sa usisnom bazom i dijagramskim pločama.

Rinaldin predlaže a cirkularne pile: pilu Pegic GP350.
Pegic 350, solidnija i profesionalnija, može rezati letvice maksimalne širine 13 cm.

Sega GP350 Sega GP350B
Pila "Pegic GP350"
Pila, postolje i dodatni pribor
oznaka GP350 - € 3.950 otprilike € 5.050

Alternativno rješenje kupovini giljotine ili pile sastoji se od usluge "Chop Service" odnosno od kupovine već odrezanih dijelova letvice na 45° u željenoj mjeri. U inozemstvu (a pogotovo u Americi) chop service je veoma rasprostranjen. Prema statistikama preko 80% američkih uokvirivača kupuje tim sistemom.

Za spajanje okvira neophodna je spajalica. Na tržištu postoje razne vrste. Za malu trgovinu dovoljna je osrednja pneumatska spajalica.

Minigraf 3
Spajalica U300
oznaka U300 - € 1.800
Kliknuti ovdje za video

Za rad pneumatske spajalice potreban je kompresor koji se može koristiti i za druge sprave kao na primjer pneumatski pištolji za fiksiranje.
Kompresor mora biti najmanje od 24 litre i po mogućnosti bešumni.

Compressore SilAir
Bešumni kompresor SIL-AIR 50/24
oznaka 343 - € 510

Sitna oprema obuhvaća:
Sprave za fiksiranje. Neophodna ručna sprava za fiksiranje kao što je F18 ili kao Frame Master.
Neophodna također ručna sprava za fiksiranje kao što su Rapid ili Rocama.

F18 FrameMaster Rapid Rocama
Ručni pištolj F18
Ručni pištolj Frame Master
Ručni pištolj Rapid
Ručni pištolj Rocama
€ 81 € 94 € 63 € 62

Rezač stakla. Za rezanje stakla ne postoji alternativa: rezač stakla Toyo je apsolutno najbolji i najupotrebljeniji.
Trokut za rezanje stakla. Postoje razne dimenzije. Preporučeno je imati barem dva trokuta, jedan veliki i jedan manji.
Nožići za rezanje kartona. Za rezanje kartona najidealnije bi bilo posjedovati profesionalnu spravu za rezanje kartona ali, s obzirom na prilično visoku cijenu i volumen, možda je poželjnije zadovoljiti se nožićem.
Sprava za rezanje passepartouta. Osim sprava koje smo već vidjeli gore, mogu se također dodati ove dvije koje su profesionalnije:
KeencutUltimat
ArtistPlus
Sprava za rezanje passepartouta Keencut "Ultimat Futura"
Sprava za rezanje passepartouta "Logan 850-855-860"
Dužina reza 122 cm - € 1.950 Dužina reza 102 cm - € 1.150
Dužina reza 122 cm - € 1.250
Dužina reza 152 cm - € 1.350
Kliknuti ovdje za video

Male sprave i oprema. Obuhvaćaju klješta, čekić, škare, razne nožiće i lomljiva sječiva, nosače samoljepljivih traka itd.
Sistem izlaganja kutnih uzoraka. Izlaganje uzoraka letvica u trgovini je veoma važno. Rinaldinov složni sistem izlaganja kutnih uzoraka je postao standard. Sistem za otprilke 800 kutnih uzoraka stoji otprilike 300 euro (bez uzoraka).

 

EsposizioneAste
Rinaldinov sistem izlaganja kutnih uzoraka letvica
Kliknuti ovdje za video

U slijedećoj shemi prikazana je ukupna cijena strojeva i sprava:

 

Pila ili giljotina (sa produžetkom i rezervnim noževima)

€ 4.000

 

Pneumatska spajalica (prosječna cijena)

€ 1.750

 

Bešumni kompresor od 24 litre

€    510

 

Rezač stakla Toyo

€      22

  2 Trokuta za staklo €      70

 

Ručni pištolj (F18 ili Frame Master)

€      88

 

Ručni pištolj (Rocama ili slični)

€      62

 

Sprava za rezanje passepartouta (prosječna cijena)

€  1.500

  Škare Lowe za rezanje slipova i razdvajača €      58

  Sprava Logan za ovalne passepartoute €      60

  Razne male sprave €     350

  Sistem za izlaganje kutnih uzoraka €     350

  UKUPNO NETO € 8.800 + PDV otprilike

Ovo su prosječne cijene uzete iz kataloga Rinaldin za 2024 godinu. Treba napomenuti da u obračunu nisu unijeti troškovi za radne stolove, električne instalacije, zagrijavanje, telefonski troškovi itd. Također nisu obuhvaćeni troškovi za tezgu u prodavaonici, izlog, osvjetljenje, troškovi za kompjuter i software za uokviravače, itd. Radi se, naime, o troškovima podložnim raznim brojnim elementima od slučaja do slučaja koje svaki potencijalni uokvirivač mora subjektivno procijeniti. U svakom slučaju smatramo da se prosječni trošak za sve ove eventualne instalacije kreće otprilike oko 5.000 eura.

Naravno, za upravljanje radnje okvirima nisu dovoljne samo sprave. Potreban je i materijal.
Pogledajmo veoma ukratko što mora obuhvatiti skladište početnika.
Prije svega letvice za okvire. Minimalni izbor letvica sastoji se otprilike od 20 metara po letvici za otprilike 30-tak modela. Po prosječnoj cijeni od 4 eura po metru iznosi otprilike 2.500 eura.
Vidjeli smo da kao alternativa, barem u početku, može biti Chop Service odnosno nabava već odrezanih letvica na 45° u traženim dimenzijama.
Za onoga tko otvara trgovinu okvirima preporuča se kupovina serije kutnih uzoraka letvice koje može izložiti u trgovini (i bez nabave letvica). Kupci neće ući u novu trgovinu letvicama ako vide malo izloženih uzoraka. Kompletni asortiman Rinaldinovih kutnih uzoraka letvica (otprilike 1400 modela) stoji 280 eura + PDV.
Što se tiče stakla uzmimo kao temelj prosječnu cijenu jednog sanduka od 500 kvadratnih metara po 3 eura po kvadratu.
Letvice i staklo predstavljaju najznačajnije stavke skladišta kao što se može uočiti iz slijedeće sheme::

 

Letvice (otprilike 20 metara za 30 modela)

€ 2.500

 

Uzorci letvica

€    280

 

Staklo (jedan sanduk)

€ 1.500

 

Sivi karton (ili slični materijal)

€    150

  Karton za passepartout €    350

 

Platno za passepartout

€    150

 

Razni sitni pribor

€    150

 

Spojnice za spajalicu

€    150

  Ostali razni materijal €    770

  UKUPNO € 6.000 + PDV

Potencijalni uokvirivač mora, osim toga, voditi računa da je za mirno vođenje trgovine potreban početni tekući kapital koji služi za financijske obaveze i nepredviđene slučajeve koji će se sigurno pojaviti u prvim mjesecima.
Smatramo da taj početni kapital ne bi smio biti niži od 7.000 eura. Pomanjkanje tog početnog kapitala je osnovni uzrok propadanja novih poduzeća.
U slijedećoj shemi sintetski izlažemo cifre iznesene do sada:

 

Strojevi i sprave

€   9.000

 

Instalacijski troškovi

€   5.000

 

Početna nabava materijala

€   6.000

 

Početni tekući kapital

€   7.000

  UKUPNO € 27.000 + PDV

Ukupni iznos od 27.000 eura predstavlja dakle minimalni kapital za onoga tko ima namjeru otvoriti trgovinu od samog početka.
Iznos može znatno varirati ovisno o uvjetima. Na primjer, ako se aktivnost uokvirivača doda već postojećoj srodnoj aktivnosti, iznos se smanjuje za otprilike 8.000 eura jer se smatra da već postoji tekući kapital i da je dio troškova za razne instalacije već izvršen.

Ovdje smo iznijeli samo dva slučaja radi jednostavnosti. Naravno postoji mnogo slučaja koje budući uokvirivač može primijeniti ovisno o prilikama i financijskim mogućnostima.
Natrag